Uzmaningilizce.com WEB SİTESİ Kullanım ve Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

MADDE 1- İşbu sözleşmenin tarafları Uzmaningilizce.com sitesinin faaliyetlerini yürüten,

WEB SİTESİ (SATICI)
URL : Uzmaningilizce.com
Ünvanı : UzmanDil Eğitim Danışmanlık Basım Yayın Bilişim Elektronik Tarım Hayvancılık Yem Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Kültür Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No: 42/10 Çankaya / ANKARA
Telefon: 0 312 911 3 715
Fax: 0 312 911 3 715
Müşteri Hizmetleri Telefon: 0 850 302 6 715
E-posta: destek@uzmandil.com
Kep: uzmandil@hs02.kep.tr
Mersis No: 0901015808400017
(Bundan böyle WEB SİTESİ olarak anılacaktır.) ve diğer taraftan bu WEB SİTESİ`ni kullanacak olan veya kullanmakta olan siz WEB SİTESİ kullanıcısı ( (Bundan böyle KULLANICI) olarak anılacaktır.

SÖZLEŞMENİN AMACI

MADDE 2- Sözleşmenin amacı, bir taraftan WEB SİTESİ, diğer taraftan KULLANICI arasında, WEB SİTESİ`nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır. İşbu sözleşme, KULLANICI tarafından çevrimiçi olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup, KULLANICI, WEB SİTESİ’ne üye olarak işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

WEB SİTESİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 3-
A) KULLANICI, WEB SİTESİ`nin yazılı ve görsel hiç bir içeriğini hiçbir şekilde bilgisayarına indiremez (download edemez), kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının WEB SİTESİ’nde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. KULLANICI`nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle WEB SİTESİ`nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları WEB SİTESİ`nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
B) WEB SİTESİ`nde yer alan resimler, video görüntüleri ve diğer yazılı veya görsel içerik bir başka WEB SİTESİ’nde yayınlanamaz, izin almadan link verilemez. KULLANICI`nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle WEB SİTESİ`nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları WEB SİTESİ`nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
C) WEB SİTESİ, hiçbir şekilde başka bir WEB SİTESİ’nin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde yayınlanamaz.
D) KULLANICI, WEB SİTESİ`nin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI`nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI`nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan WEB SİTESİ sorumlu değildir.
E) KULLANICI, WEB SİTESİ`ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. WEB SİTESİsiteyi ve içeriğine dâhil tüm unsurları "OLDUKLARI GİBİ sağlamaktadır ve WEB SİTESİhakkında veya WEB SİTESİ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. WEB SİTESİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI`nın sorumluluğundadır.
F) KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:
Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini. Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti`nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI`nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.
Bu WEB SİTESİ`nin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host`unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,
WEB SİTESİ içeriğine WEB SİTESİ görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak WEB SİTESİiçeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini, silmeyeceğini ve 3. Şahıslarla paylaşmayacağını, Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI`ların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını, Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini, WEB SİTESİ’nden üyelik satın alarak sadece 1 kişilik kullanım hakkı kazanan KULLANICI, kullanıcı bilgilerini 3. Şahıslarla paylaşmayacağını.
G) WEB SİTESİ, WEB SİTESİ`nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. WEB SİTESİ, KULLANICI`cıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

WEB SİTESİ`NİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

MADDE 4- WEB SİTESİ hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:
A) WEB SİTESİ, WEB SİTESİ`nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, WEB SİTESİ üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) WEB SİTESİ veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
B) WEB SİTESİ, WEB SİTESİ içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya WEB SİTESİ yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
C) KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI`nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.
D) KULLANICI, WEB SİTESİ`ne erişimi ve WEB SİTESİ`ni kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. WEB SİTESİ hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
E) WEB SİTESİ, bir yargı merciinin kararı veya WEB SİTESİ`in bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI`nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya WEB SİTESİ bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
F) Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, WEB SİTESİ çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına KULLANICI`ya karşı ileri sürebilirler.
G) Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı WEB SİTESİ sorumlu tutulamayacaktır.

ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

MADDE 5- İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KULLANICI, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. KULLANICI, özellikle de Türkiye`deki veya KULLANICI`nın ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE KULLANICI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

MADDE 6- KULLANICI ile WEB SİTESİ üzerinde bulunan veya WEB SİTESİ yoluyla KULLANICI`nın ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak KULLANICI`nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca KULLANICI ile 3. kişi arasındadır. KULLANICI, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden WEB SİTESİ`nin sorumlu olmadığını kabul eder.

LİNKLER

MADDE 7- KULLANICI, WEB SİTESİüzerindeki linklerin kaynakları üzerinde WEB SİTESİ`nin hiçbir kontrolü olmadığı için WEB SİTESİ`nin linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. KULLANICI ayrıca WEB SİTESİ`nin böyle herhangi bir WEB SİTESİ veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

MADDE 8-
A) WEB SİTESİ`nin bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
B) Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için (WEB SİTESİ`nin sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla) herhangi bir rol oynamayacaktır.

KULLANICI TÜRLERİ

MADDE 9-
KULLAN AT KULLANICI : Tanıtım amaçlı yabancı dil kursları, eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel şirketlere WEB SİTESİ'nin tanıtımını kolaylaştırmak ve sistemin işleyişinin kavranması için gün sınırlamalı, içeriklere sınırsız erişim imkanı veren üyelik biçimidir. KULLAN AT KULLANICI türü bir tür Demo üyelik biçimidir. Bu üyelikler sadece tanıtım amaçlı olup ve tamamen ücretsizdir. Bu üyelik biçimiyle sistemi kullanan kullanıcılar da WEB SİTESİ sözleşmesini kabul etmiş olur.
GERÇEK KULLANICI: WEB SİTESİ'ne kendi isteğiyle erişim sağlayan, kişisel bilgilerini girerek yine kendi iradesiyle üye olan kullanıcıların üyelik biçimidir. Bu tür üyeler WEB SİTESİ’ne üye olarak işbu sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

WEB SİTESİ İSTATİSTİKSEL BİLGİLER

MADDE 10-
TOPLAM KULLANICI SAYISI: WEB SİTESİ'ndeki toplam kullanıcı sayısı KULLAN AT KULLANICI ve GERÇEK KULLANICI sayılarının toplamından oluşmaktadır. WEB SİTESİ gerekli gördüğü durumlarda istediği sayıda KULLAN AT KULLANICI üyeliği oluşturabilir ve bunu toplam kullanıcı sayısına yansıtabilir.
ONLİNE KULLANICI SAYISI: WEB SİTESİ'ndeki online kullanıcı sayısı sisteme çeşitli kanallardan giriş yapan anlık kullanıcıları göstermektedir. Bu istatistikler anlık olarak sisteme yansıtılması sisteme aşırı yük oluşturduğundan sistemdeki yoğunluğa göre güncellenmektedir.

REKLAM, TANITIM ve DUYURULAR

MADDE 11-
REKLAM: WEB SİTESİ herhangi bir kurum ya da kuruluşun tanıtımını maddi menfaat elde etmek için kesinlikle yapmamaktadır. WEB SİTESİ'ne koyulan tanıtım ya da duyuru amaçlı açıklamalar maddi menfaat gütmemektedir.
DUYURULAR: WEB SİTESİ'ne yapılan duyurularda kullanılan istatistiki bilgiler resmi olmayan kaynaklardan alınan ve tahmini değerlere dayanan sayısal verilerdir. Bu veriler sürekli değiştiğinden dolayı bazı duyurularda kullanılan sayısal değerler gerçeği yansıtmayabilir. KULLANICI’yı yanıltacak bir sayısal yanlış fark edildiğinde bahsedilen duyuru sistemden 24 saat içinde kaldırılır.
TANITIM: WEB SİTESİ işleyişi anlatabilmek için her türü yasal yolu deneme hakkına sahiptir. Bunların başında KULLAN AT ÜYELİK KARTLARI dağıtılması gelmektedir. Tanıtım amaçlı çeşitli organizasyonlar ve seminerler düzenleme hakkına sahiptir. WEB SİTESİ çeşitli kurum ve kuruluşlarla tanıtım amaçlı sözleşmeler yapma hakkına sahiptir.

GİZLİLİK

MADDE 12- WEB SİTESİ’ne kredi kartı bilgileriniz ulaşmamaktadır. KULLANICI’ya ait kredi kartı veya banka kartı bilgileri kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmaz. Bunun dışında WEB SİTESİ kayıtlarında bulunan KULLANICI’ya ait kişisel bilgilerin 3. şahısların eline geçmesini engellemek için gerekli alt yapı hizmeti verilmektedir. KULLANICI’ya ait şahsi bilgiler, sadece sitemiz ile KULLANICI arasındaki birebir iletişimde kullanılır. Ad, soyad, e-posta adresi, teslimat ve fatura adresi gibi bilgiler, üçüncü şahıslara verilmez.

TESLİMAT

MADDE 13- WEB SİTESİ’nde elektronik ortamda anında ifa edilen online eğitim içerikleri sunulmaktadır. KULLANICI ödemesini yapmasının ardından tüm eğitim içeriğine satın aldığı süre kadar sınırsız erişim hakkı kazanmaktadır. KULLANICI ödemesini kredi kartı-banka kartı aracılıyla yapması halinde otomatik olarak kullanım süresi sisteme tanımlanmakta ve KULLANICI tüm eğitim içeriklerine anında ulaşabilmektedir. KULLANICI’nın ödemesini havale-eft yöntemiyle yapması durumunda ise ödemesi WEB SİTESİ’’ne ulaştıktan sonra kullanım süresi tanımlanmaktadır. Tanımlanan eğitim süreleri ve paketleri hakkında KULLANICI e-posta ve sms yoluyla bilgilendirilmektedir. WEB SİTESİ’’nde internet üzerinden online içerikler sunulmaktadır. KULLANICI’ya satın alma işleminin ardından herhangi bir kitap, broşür, dergi gibi basılı materyal gönderilmemektedir.

CAYMA HAKKI

MADDE 14- WEB SİTESİ`nden üyelik satın alan KULLANICI satın alma işleminin hemen ardından tüm eğitim içeriğine sınırsız bir şekilde ulaşabilmektedir. KULLANICI eğitimi satın aldıktan sonra ders anlatım videoları, özgün sorular, soru çözüm videoları, soru çözüm strateji videoları, kelime çalışmaları, ses dosyaları, pdf ders içerikleri, deneme sınavları, çeviri eğitimleri vb... tüm içerikler anında erişimine açılır ve satın aldığı süre kadar sınırsız kullanım hakkı elde eder. WEB SITESI`nde sunulan bu hizmet elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler sınıfına girmektedir. 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Cayma Hakkının İstisnalarını belirlemiştir. İlgili yönetmeliğin Madde 15 ve ğ bendinde; “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.” cayma hakkının istisnaları bölümünde değerlendirmiştir. Bu itibarla KULLANICI 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince CAYMA HAKKI’nı kullanamaz.

SATIŞ, ÜCRET İADE GARANTİ SİSTEMİ VE FATURALANDIRMA

MADDE 15-
A) WEB SITESI`ne üye olan KULLANICI satın almadan önce kendisine tanımlanan ücretsiz standart üyeliği kullanır ve WEB SİTESİ`nin çalışma prensiplerini öğrenmiş ve isleyişini kabul etmiş sayılır. KULLANICI eğitimi satın aldıktan sonra ders anlatım videoları, özgün sorular, soru çözüm videoları, soru çözüm strateji videoları, kelime çalışmaları, ses dosyaları, pdf ders içerikleri, deneme sınavları, çeviri eğitimleri vb... tüm içerikler anında erişimine açılır ve satın aldığı süre kadar sınırsız kullanım hakkı elde eder. WEB SİTESİ`nde sunulan bu hizmet elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler sınıfına girmektedir. 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Cayma Hakkının İstisnalarını belirlemiştir. İlgili yönetmeliğin Madde 15 ve ğ bendinde; “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.” cayma hakkının istisnaları bölümünde değerlendirmiştir. Bundan dolayı Üyelik satın alındıktan sonra üyelik ücretinin geri iadesi ve iptali mümkün değildir.
B) KULLANICI üyelik satın aldıktan sonra arzu ederse “garanti belgesi oluşturma” bölümünden kişiye özel çalışma programını oluşturabilir. Bu bölümde KULLANICI mevcut İngilizce seviyesi, hedeflediği puan ve sınava gireceği tarihi seçmelidir. KULLANICI bu bölümde girmiş olduğu bilgilerin doğruluğunu ispat etmekle yükümlüdür. KULLANICI’nın girmiş olduğu bilgilere göre kendisine özel bir çalışma programı oluşturulur. Programda KULLANICI’nın seçmiş olduğu sınav tarihine kadar toplamda sistemde fiili olarak çalışması gereken süre ve çözmesi gereken deneme sınavları belirtilir. Toplamda çalışması gereken süreyi tamamlayan, deneme sınavlarının tamamını çözen ve belirttiği tarihte sınava giren KULLANICI, sınav sonucuna göre kendisi için oluşturulmuş taahhütnamede belirtilen hedeflediği puana ulaşamaması halinde KULLANICI’nın ödemiş olduğu ücret en geç WEB SİTESİ`ne ücret iadesi için başvurduğu tarihten 45 gün sonra kendisine iade edilir. Garanti belgesinde belirttiği ay içerisinde sınava girmeyen KULLANICI ücret iadesi alamaz. KULLANICI’nın sistemdeki aktif çalışma süresinin hesaplanmasında WEB SİTESİ’nin süre istatistikleri geçerlidir. KULLANICI sistemde çalışırken bilgisayar, cep telefonu, cihaz, servis sağlayıcı, kullanıcı, internet vb. kaynaklı nedenlerden dolayı sürenin eksik hesaplanması konusunda WEB SİTESİ sorumlu tutulamaz. KULLANICI tarafından oluşturulan garanti belgesi üzerinde KULLANICI tarafından sonradan değişiklik yapılamaz. Ancak KULLANICI dilediği zaman yeni bir garanti belgesi oluşturabilir. Garanti belgesi oluştururken daha önceki tüm çalışma istatistikleri KULLANICI tarafından sıfırlanmak zorundadır. Kullanıcı satın almış olduğu üyelik süresi içerisinde dilediği kadar garanti belgesi ve çalışma programı oluşturabilir. Ücret iadesi talep eden KULLANICI mevcut İngilizce seviyesini gösteren belgeyi ve girdiği sınavın sınav sonuç belgesini WEB SİTESİ’ne ibraz etmekle yükümlüdür. Belge göndermeyen KULLANICI ücret iadesi alamaz.
C) WEB SITESİ`nden üyelik satın alan kişi faturayı UzmanDil Eğitim Danışmanlık Basım Yayın Bilişim Elektronik Tarım Hayvancılık Yem Ticaret Limited Şirketindne almayı kabul eder ya da kargo ücretini ödemesi durumunda adresine gönderilir. Ayrıca KULLANICI talep etmesi halinde dijital ortamda da kendisine gönderilir.
D) Hediye edilen üyelik hakkı bir başka kullanıcıya devredilemez.

İÇERİK

MADDE 16- WEB SİTESİ’nde kullanılan örnek cümlelerin bazıları kullanıcılarımızın bize sağladığı verilerdir. Eğer bu verilerde telif hakkı kapsamında olduğu belgelenirse 24 saat içinde yayından kaldırılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 17- İşbu sözleşme, KULLANICI tarafından çevrimiçi olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup, KULLANICI, WEB SİTESİ’ne üye olarak işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşulların tamamını okuduğunu, hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşme KULLANICI’nın üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 18- Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.
Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

yds Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

GARANTİLİ EĞİTİM MODELİ

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!